Een wijde blik verruimt het denken


Ervaringen Groeienderwijs 

De cursus heeft mij positieve zin gegeven in het omgaan met mijn kinderen. Ik heb er (weer) zin in!  De steun en aandacht die ik in de cursus heb ervaren zijn mij veel waard. Moeder van 2 kinderen, 2 en 4 jaar (groeienderwijs)


Inspirerend, enthousiast makend, Gezellig en ook zo inzichtgevend Gerjanne (Groeienderwijs)


Ervaringen "Ho, tot hier en niet verder...!" 

“Ik heb geleerd om te zeggen wat niet fijn is en vond de training leuk. Vooral van de boom, de hartknuffel en het ja en nee zeggen." Dion 9 jaar 

“Dion zegt nu makkelijker zijn mening over iets dat zijn broertje doet (en dat helpt zijn broertje ook). Dion kwam steeds ontspannen thuis. Hij komt nu ook beter voor zichzelf op zonder te ontploffen. Ik vond de cursus leuk en leerzaam en de videobeelden erg leuk. Ik zou de cursus aan anderen aanbevelen. Moeder Dion

“Ik vind de cursus gewoon, het ging goed. Ik heb geleerd dat ik mij rustig kan voelen als ik dat wil.” Sam

 “Interessant, soms confronterend, leerzaam en leuk om de video’s van de kinderen te zien. Het ouders boek heeft een interessante inhoud maar de opbouw/zinsvorming kunnen beter. Sam heeft meer onbewust geleerd. Hij vraagt meer knuffels en maakt makkelijker nieuwe vriendjes in de speeltuin. De cursus geeft een positieve en veilige omgeving.” Natasha, moeder van Sam

'Ik heb geleerd om minder snel boos te worden.' Meisje van 10.

 'De ouderavonden waren leuk, er was veel herkenning bij andere ouders.  Ik heb veel meer inzicht gekregen in het gedrag van mijn kind. Ik merk aan hem dat hij weerbaarder is en beter voor zichzelf opkomt.' Moeder van een jongen van 9


Ervaringen Samen Op School project 

Prachtig project waarin je zicht krijgt op de rol van dit kind in deze groep…..door dit te delen met ouders en kind ontstaat een mooi samenspel waarin een positieve ontwikkeling van het groepsproces duidelijk zichtbaar wordt! Aan te bevelen voor lastige groepen maar ook als preventief project.

De Wingerd, Bennekom


Ervaringen workshops voor teams

De theorie werd gekoppeld aan de praktijk en we werden zelf aan het werk gezet.
Deze workshop heeft me veel opgeleverd. Als ouder, leerkracht en trainer herken ik nu veel eerder bij het kind welke basisbehoefte ten grondslag ligt aan het gedrag van het kind en hoe ik daarop kan inspelen.
Een workshop die zeer de moeite waard is om als ouder te volgen maar zeker ook voor iedereen die met kinderen werkt.

Inge Kooistra