voor kinderen kan je bij Sterker Samen terecht voor

Psychosociale weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 en hun ouders.

hulp op maat voor kinderen uit groep 5 tot en met groep 8

Voor kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 en een van hun ouders

Voor kinderen die al eerder een traject hebben gevolgd binnen Sterker Samen en het geleerde willen vasthouden en/of verdiepen

'Ho, tot hier en niet verder.....!'

Voor kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 is er deze psycho-sociale weerbaarheidstraining

Deze groepstraining bestaat uit 12 bijeenkomsten voor kinderen, een Individuele intake, evaluatie en  4 bijeenkomsten voor ouders. 


De training is er voor kinderen die bijvoorbeeld:

 • niet lekker in hun vel zitten
 • het lastig vinden om op zichzelf te vertrouwen
 • vaak boos, bang of verdrietig zijn
 • bewegelijk zijn of aan alles friemelen
 • moeilijkheden ervaren in het contact met anderen
 • pesten of gepest worden
 • moeite hebben met (in) slapen
 • moeite hebben met het richten en vasthouden van aandacht

Kinderen leren zichzelf tijdens de training spelenderwijs steeds beter kennen. Ze maken via bewegen contact met hun gevoel en leren hoe ze hieraan, op een handige manier uiting kunnen geven. Bij alle oefeningen leren de kinderen goed kijken en luisteren naar zichzelf en naar elkaar en leren ze met en van elkaar. We praten niet zoveel maar doen en beleven des te meer. Zo komen ze stevig in hun schoenen en lekker in hun vel.


Als ouders kom je 4 keer bij elkaar. Je ziet dan beelden van wat je kind doet. Via afwisselende werkvormen krijg je manieren aangereikt om je kind tijdens én na de training ook thuis te kunnen steunen en begeleiden. Op deze manier werk je samen met je kind aan een weerbare basis en een duurzaam verschil voor alle gezinslden. 


De traning wordt gegeven in de groepsruimte van Sterker Samen aan de Grintweg 324 in Wageningen


Als je meer wilt lezen over de achtergrond van de methodiek klik dan op deze button

Individuele hulp

Voor kinderen uit groep 5 t/m groep 8. 

Deze hulp is op maat en gericht op wat een kind wil bereiken om het fijner, makkelijker of leuker te krijgen in zijn of haar leven.

Individuele hulp wordt alleen ingezet tijdens of na het volgen van een groepstraining. (Als dit niet  passend is bij de hulpvraag kunnen uitzonderingen gemaakt worden)


De vraagstelling voor individuele hulp is heel wisselend en kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Angstig zijn, spanning hebben
 • Onzekerheid
 • Moeite met prikkelverwerking
 • Perfectionisme
 • Motivatie (gebrek aan)
 • Echtscheiding van ouders
 • Moeite met vriendschappen
 • Concentratie (gebrek aan)
 • Boosheid
 • Onrustig gedrag

Het zijn bijna altijd kortdurende trajecten, meestal 5 tot 10 keer. Er worden verschillende methodieken gebruikt, afgestemd op de leerbehoefte en leerstrategie van het kind. De bijeenkomsten duren ongeveer 3 kwartier en vinden plaats in de praktijkruimte van Sterker Samen

Blij als een kind

Deze cursus is er speciaal voor kinderen uit groep 1 t/m groep 4 en hun ouders. 


De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1, 5 uur waarbij je samen met je kind gaat beleven en ervaren. Alle activiteiten worden aangeboden vanuit de prikkelverwerking en de basisbehoeften. Deze staan ook centraal in de oudercursus 'Inspirerend opvoeden vraagt moedig ouderschap'. De twee curusussen 'Blij als een kind' en 'Inspirerend opvoeden vraagt moedig ouderschap' zijn daarom ook aan elkaar verbonden en niet los van elkaar te volgen.

Jij en je kind gaan geïnspireerd en enthousiast naar huis.


Groepje van Verlangen

Deze groep is er speciaal voor kinderen die al een traject hebben gevolgd bij Sterker Samen en die meer willen leren, het geleerde willen vasthouden of behoefte hebben aan een opfrissertje.


Het groepje van verlangen komt ongeveer 1x per maand bij elkaar. Daarnaast is er ruimte voor individuele begeleiding tussendoor waardoor het geleerde beter kan worden vastgehouden.

Voor elk traject vindt er een uitgebreide intake plaats. Daarna wordt samen gekeken, eventueel in samenspraak met de verwijzer, welk traject het meest passend is bij de vraag.