Voor ouders heeft Sterker Samen de volgende mogelijkheden:

4 avonden van 19.30 tot 21.30 voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar

Kortdurende hulp voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar

voor ouders met terugkerende moeites rondom opvoedthema's

Cursus 'Inspirerend opvoeden vraagt moedig ouderschap'

4 avonden van 19.30 tot 21.30 voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar die ervaren dat:

 • opvoeden soms leuk en soms lastig is
 • je als ouder soms dingen doet die je (achteraf) liever anders had gedaan
 • het fijn is wanneer je je kind echt begrijpt
 • het helpend kan zijn om je eigen handelen, belemmeringen en overtuigingen onder de loep te nemen
 • het fijn is om ervaringen in de opvoeding met andere ouders te delen
 • het fijn is om samen te blijven zoeken naar een zo ontspannen mogelijk gezinsleven waarbij er plezier gemaakt wordt en er ruimte is voor ieder gezinslid

In deze cursus krijg je kennis, nieuwe inzichten en praktische ervaringen rondom de volgende thema’s:

Avond 1:
Communicatie in gezinnen bij emoties en conflicten

Avond 2:

Prikkelverwerking. Welk gedrag komt voort uit een verstoorde prikkelverwerking en wat kun je inzetten om meer balans te krijgen.
Avond 3:

Basisbehoeften. Over beschermen en loslaten, over liefdevol begrenzen, over passend steun geven en over ieders positie in het gezin. En over wat jezelf vroeger als kind gekregen, hoe geef jij dit nu weer door aan je kind (en is dit ook zoals jij dat graag wil….?)
Avond 4:

Positieve intentie. Samen ontdekken waarom een kind (of jij zelf) doet zoals het doet. Wat is de (goede) reden voor dit gedrag,welke behoefte ligt eraan ten grondslag.En wat is er nodig om in deze behoefte te voorzien zodat gedrag kan gaan veranderen

Oudertraject op maat


Als ouders wil je graag je kinderen op voeden tot evenwichtige en veerkrachtige mensen. Tegelijk merk je soms dat je als ouder zoekende bent naar de juiste koers of dat je samen anders denkt over waar je goed aan doet. 

Bij een traject op maat zou je kunnen denken aan de volgende vraagstukken:

 • Samen de (opvoed)koers weer helder maken
 • Onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan komt
 • Hoe je als ouder geduldiger kunt worden
 • Hoe er meer ruimte kan komen voor plezier en ontspanning
 • Waar terugkerende conflicten vandaan komen en hoe je ze duurzaam kunt oplossen
 • Hoe je aan ieders behoefte tegemoet kunt komen en daarbij ook nog ruimte voor jezelf kunt ervaren

Deze afspraken zijn inspirerend, afgestemd op jullie vragen en kortdurend (1 tot 5 gesprekken). Ze zijn in te plannen na het volgen van de cusus 'Inspirerend opvoeden vraagt moedig ouderschap'. 

Individuele opvoedopstellingen

Voor ouders met terugkerende moeites rondom opvoedthema's 


Bij Sterker Samen kun je als ouder terecht voor een (opvoed) opstelling. Dit is een manier om als ouder meer inzicht in je eigen overtuigingen en belemmeringen en begrijp je beter waar (terugkerende) thema's in je gezin vandaan komen. Het geeft je nieuwe mogelijkheden om met deze terugkerende thema's om te kunnen gaan waardoor er een duurzame verandering kan ontstaan bij jezelf en in je gezin.


Voorwaarde om een afspraak te maken voor een opstelling is dat je bereid bent om op jezelf en je eigen gedrag te reflecteren en samen met mij te onderzoeken waar jouw gedrag uit voortkomt.


Voor elk traject vindt er een uitgebreide intake plaats. Daarna wordt samen gekeken, eventueel in samenspraak met de verwijzer, welk traject het meest passend is bij de vraag.